K
  

Efterår 2019

 
August 2019.

Lørdag den 10. kl. 8.30: Rengøringsdag i missionshuset. Vi begynder dagen med kaffe og rundstykker, hvorefter vi går i gang med dagens opgaver. Senere serveres der lidt frokost.
Kom og vær med til en hyggelig arbejdsdag.

Søndag den 11.: Kl. 9.00 er der gudstjeneste i Korning kirke, og derefter er alle inviteret i missionshuset til kaffe og rundstykker.

Torsdag den 15.: Bibelkredsene mødes i hjemmene – eller man deltager i den fælles inspirationsaften med vore to præster Sune og Filip i Løsning Missionshus, Sneppevej 40, 8723 Løsning.
 

Fredag den 23. Kl. 18.00:
Hyggeaften hos Karen Birthe og Villy, på Oluf Lerches Vej 25, hvor vi begynder med at spise sammen. Vi håber på godt vejr, så menuen står på grillpølser med tilbehør.
Aftenen byder desuden på snak, hygge, kaffe/the m.m. samt andagt og aftensang!
ALLE er hjertelig velkomne til en hyggelig aften.

Torsdag den 29:
”Glæden ved at høre Jesus til!” Missionær Egild Kildeholm taler, og vi får besøg af Stouby Indre Mission.

September 2019

Torsdag den 5.: Vi får besøg af Helmer Olsen fra Tarm, der vil fortælle om arbejdet i MAF. MAF`s piloter og fly bringer nødhjælp, læger, sygeplejersker og missionærer ud til vanskeligt tilgængelige områder i verden. Der indsamles en gave til arbejdet!

Torsdag den 12.: Bibelkredsene mødes i hjemmene!

Fredag den 20. kl. 18.30: Høstfest, hvor vi begynder en festlig aften med at spise sammen! Vi får besøg af Erik Morten Jensen, der er forstander på ”Stefanshjemmet” i Aarhus.

Han vil fortælle om sit engagement i det diakonale arbejde og dele Guds Ord med os. Se særskilt program for denne aften og husk tilmelding til spisning!

Denne aften samles der en pengegave ind til den daglige drift af Korning missionshus.

Torsdag den 26.: Vi mødes i Korning Genbrug, hvor vi får besøg af soldaterhjemslederen fra soldaterhjemmet i Irak, Judy Jochumsen, der bl.a. fortæller om arbejdet i KFUM´s Soldatermission.

Der bliver mulighed for at handle, og der er amerikansk lotteri.

Oktober 2019.

Onsdag den 2.: Efterårsmøde i Tørring missionshus, Bredgade 44, 7160 Tørring. Sognepræst Heine Holmgaard, Bedsted taler og emnet er:
”Diakoni – sendt med hele Guds kærlighed”.

Fælles afgang fra Korning missionshus kl. 19.00.


Torsdag den 10.: Bibelundervisning om et aktuelt emne ved vores sognepræst Sune Skarsholm.


Torsdag den 17.: Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Lørdag den 26.: Kl. 14.00: Fællesskabsdag i Løsning Kirkecenter!
Vi får besøg af missionær Jørgen Bloch, Randers der vil dele Guds Ord og aktuelle tanker med os.
Desuden er dagen beregnet til god snak, en travetur, servering af lækker aftensmad, samt kaffe m.m.
Dagen afsluttes ca. kl. 21.00. Nærmere program kommer senere!


Torsdag den 31.: ”Det kristne håb.”
En aften med bibelundervisning ved missionær Poul Erik Hansen, Løsning
 
November 2019.

Tirsdag d. 5, onsdag den 6. og torsdag den 7.:

3 aftener med ”Fokus på Mission”!

Tirsdag og onsdag kl. 19.30 i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12, 8723 Løsning,
Torsdag aften begynder vi kl. 19.00 med Skriftemåls-gudstjeneste i Ø. Snede kirke og derefter kaffe og afslutning i Kragelund missionshus.
Alle tre aftener taler Kurt Hjemdal, der er præst i Norge. Han er dansk født, så der er ingen problemer med at forstå ham, selvom han har boet i Norge i mange år!
Alle 3 aftener fælles afgang 20 min. før mødet begynder!

Tirsdag den 12: Møde i Stouby missionshus hvor Klaus Laursen fra ”Bibelen Live” vil recitere og levendegøre bibeltekster.
Afgang fra Korning missionshus kl. 19.00.


Fredag den 22.: kl. 18.30: Vi mødes til fællesspisning i missionshuset.

Efter maden skal vi se en film sammen.
Nærmere program senere!


Torsdag den 28.: Bibelkredsene mødes i hjemmene. 
 
December 2019:
 
Torsdag den 5.: Julehygge med plads til spontane ideer, historier, adventssalmer og lidt godt til maven.


Torsdag den 12.: Adventsfest på Korning Kro. Arrangeret af Korning Menighedsråd. Nærmere program senere!

 

 

Karen Birthe Nørgaard | CVR: 30041283 | Oluf Lerches Vej 25, 8700 Horsens - Danmark | Tlf.: 75673855