K
  

Forår 2020

Januar:
Søndag den 5. januar: Efter gudstjenesten i kirken kl. 14.00, inviteres alle til samvær i missionshuset til kaffe m/brød, og til orientering om arbejdet i BDM ved Jørgen Bøytler.

Evangelisk Alliances bedeuge: Ugens tema: ”På vej hjem!”

Tirsdag den 7.: Andagt i Korning Kirke ved sognepræst Sune Skarsholm.
Onsdag den 8.: Bøn i Korning Kirke v/Elsebet Hermansen m.fl.
Fredag den 10.: Bedemøde hos Lis Noe Jensen, Kartoffelrækkerne 12 i                                    Løsning, med efterfølgende samvær og kaffe m.m.

Torsdag den 16.: Bemærk ændret dato!
Vi mødes i missionshuset til et oplæg og en snak omkring den ændring, der forventes at komme med en ny liturgi til kirkens gudstjenester. Skal gudstjenestens form laves om?

Torsdag den 23.:
Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag den 30.:
Den 1. af to aftener på Korning Kro, der er arrangeret af
Korning Menighedsråd. Det foregår kl. 19.00 -21.00.
”Udforsk livet” er overskriften over disse to aftener, hvor
præsterne Sune Skarsholm og Filip Torp Kildeholm vil undervise.
Se nærmere i ”Kirkenyt”. Husk tilmelding!
 
 
Februar:
Torsdag den 6.:
Den 2. af minikursus på Korning Kro.
Det begynder kl. 19.00. Se nærmere i ”Kirkenyt.”

Torsdag den 13.: Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag den 20.: Aftenens emne er ”Forventninger”.
Vi får besøg af regionsleder Kristian Lindholm, Aarhus. Der samles en gave ind til Indre Mission.

Tirsdag den 25.: Møde i Stouby missionshus ved Karlo Brondbjerg, Herning. Emmet er: ”Bibelens historiske troværdighed.”
Afgang fra Korning Missionshus kl. 19.00.

Marts:
Torsdag den 5.: Årsmøde/generalforsamling i Korning Indre Mission.
Vi ser tilbage på, hvordan året er gået med beretning og
regnskab. Denne aften er der indsamling af årsmødegave til
den daglige drift af missionshuset. Kom og giv din mening til kende!

Torsdag den 12.:
Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag den 19.: ”Bibelen og min tro.”
Denne aften får vi besøg af Lasse Holmgaard Iversen, landsleder i Dansk Bibellæserring. Der indsamles en gave til arbejdet.

Torsdag den 26.: Vores egen aften. Vi skal se en video med oplæg til spørgsmål og snak.
 
April:
Torsdag den 2.: Påsken – i Guds store plan!
Vi får besøg af Morten Nielsen, der er landssekretær i ”Ordet og Israel”.
Der er indsamling til arbejdet.

Torsdag den 16.: Forårsmøde i Horsens Missionshus,
Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens.
Aftenens taler er Henrik Nymann Eriksen, der er forstander på Luthersk Missionsforenings højskole i Hillerød.
Der er fælles afgang fra Korning Missionshus kl. 19.00.

Torsdag den 23.: ”Fremtid og håb”.
Denne aften får vi besøg af Peter Frank Nielsen, der er viceskoleleder på Bøgballe Friskole. Han vil fortælle om arbejdet i ”Fremtid og Håb”, der er en dansk organisation, som arbejder på at hjælpe forældreløse gadebørn i Sumbawanga, der ligger i det sydvestlige Tanzania i Afrika. Vi indsamler en gave til arbejdet.

Tirsdag d. 28. og onsdag d. 29.:
Møderække i Hedensted Missionshus med Jens Jensen, der er præst og forkynder i Norge, men han taler dansk.

Torsdag d. 30. april og fredag d. 1. maj:
Disse to aftener taler Jens Jensen i Horsens Missionshus.
Yderligere program kommer senere!
 
 
Maj:
Torsdag den 7.:
Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag den 14.: Missionær Anders Medom Madsen taler over emnet:
”Til forsvar for troen.” Om hvad der er vores ansvar og hvad der er Guds ansvar i mødet med vores medmennesker?
Stouby IM kommer på besøg!

Torsdag den 28.:
Denne aften får vi besøg af næstformand i Indre Mission, Metha Sørensen fra Vejle.
Hun vil bl.a. orientere om den aktuelle situation i Indre Mission på landsplan, og der samles ind til årsmødegaven.

Juni:
Fredag d. 5. – søndag d. 7.
Indre Missions Årsmøde-festival på Mørkholt.
Program kommer senere.
 
Torsdag den 11.: Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Tirsdag den 23.: Sct. Hans fest sammen med Borgerforeningen.
Nærmere oplysninger senere.
Karen Birthe Nørgaard | CVR: 30041283 | Oluf Lerches Vej 25, 8700 Horsens - Danmark | Tlf.: 75673855